Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Kupujący (klient) potwierdzając zamówienie oświadcza, że akceptuje warunki handlowe Sprzedającego dotyczące dostawy towaru. Relacje pomiędzy kupującym i sprzedającym regulowane są przedstawionymi warunkami handlowymi, które są wiążące dla obu stron. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków handlowych.

 

ZAMAWIANIE TOWARU

Oferujemy Państwu możliwość komfortowych zakupów przez Internet bezpośrednio z zacisza Państwa domu. Nasz sklep internetowy działa 24 godziny na dobę, umożliwiając zamówienia elektroniczne, telefoniczna obsługa klienta jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, oraz w sobotę w godzinach 9.00 - 12.00. Zamawiać mogą Państwo w prosty i wygodny sposób, za pomocą koszyka zakupów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym, pocztą elektroniczną oraz pisząc na nasz adres. Przedmiotem umowy jest towar określony w zamówieniu. Parametry dotyczące produktów, takiej jak: wymiary, kolor i pozostałe informacje podane na stronach internetowych, w katalogach, broszurach i innych środkach przekazu, pochodzą od producentów i dostawców. Gwarantujemy, że dostarczany przez nas towar jest w doskonałym stanie, zgodny ze specyfikacjami lub cechami typowymi dla tego rodzaju towarów. Warunkiem realizacji zamówienia formą elektroniczną jest uzupełnienie wszystkich wymaganych danych w formularzu zamówienia. Zamówienie jest jednocześnie propozycją umowy sprzedaży, która zostaje zawarta w momencie dostarczenia towaru. W pojedynczych przypadkach, zwłaszcza przy droższych zakupach, oprócz podstawowego, automatycznego potwierdzenia zamówienia poprzez e-mail, sprzedający, w celu zawarcia umowy, zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia zamówienia oraz wpłaty zaliczki przez kupującego. Jeśli w czasie realizacji zamówienia doszło do wyraźnej zmiany kursu waluty obcej lub zmiany ceny bądź dostarczanego sortymentu ze strony dostawcy, nasza firma zastrzega sobie prawo, w porozumieniu z kupującym, do zmodyfikowania zamówienia lub jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Takie same uprawnienia zastrzegamy sobie również w przypadku, jeśli producent wstrzyma dostawę zamówionego produktu lub wprowadzi na rynek nową wersję produktu, ewentualnie zasadniczo zmieni cenę produktu.

 

SPOSÓB DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI

Towar wysyłamy za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dostawy zamówionego towaru będą realizowane w możliwie jak najkrótszym czasie, zależnym od dostępności towaru i eksploatacyjnych możliwości sprzedawcy. Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi 3 - 4 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku towaru na magazynie, zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianie terminu wysyłki towaru z możliwością anulowania zamówienia lub wprowadzenia zmian w zamówieniu.

W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, dostawa produktów jest dokonywana po otrzymaniu należności przez Sprzedawcę. Brak zapłaty ceny produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 14 dni od złożenia zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.

Dostawa jest dokonywana przez przedmioty trzecie i termin jej realizacjii jest zależny od tych przedmiotów. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej jest dokonywana przesyłką priorytetową z terminem określonym przez Pocztę Polską na 2 dni od momentu otrzymania sms wiodomości z numerem nadania przesyłki.

 

CENY TOWARU

Ceny podane w naszym sklepie internetowym są obowiązujące w momencie składania zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie oraz zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, w przypadku zmiany kursu walut, przy znacznym wzroście inflacji lub w razie istotnych zmian warunków dostawy ze strony producentów i innych dostawców towaru. W przypadku zmiany cen klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

W cenę towaru nie są wliczone koszty przesyłki.

Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest faktura, która  może być dołączona do każdej przesyłki, może zostać wysłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail klienta lub wysłana na adres doręczenia przesyłki w przeciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania towaru kupującemu. Faktura pełni  jednocześnie rolę listu przewozowego i karty gwarancyjnej.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w sytuacji, kiedy kupujący poda w zamówieniu nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane osobowe lub w przypadku, gdy towar nie jest już produkowany lub dostarczany bądź znacząco zmieniła się jego cena. O takich sytuacjach będziemy bezwłocznie informować kupującego w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie. Naszym celem jest pełne zadowolenie klientów, dlatego wkładamy wiele wysiłku i zaangażowania aby spełnić Państwa oczekiwania.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Agrokoncept oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

W razie odstąpienia od umowy należy nam w tym terminie dostarczyć wniosek o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej z nr dokumentu podatkowego (faktury) oraz numerem Państwa konta bankowego. Kupujący, który odstępuje od umowy jest zobowiązany pokryć koszty związane z wysyłką towaru, w przypadku zwrotu towaru bez wad.

Kupujący powinien spełnić następujące warunki:

 • Kupujący wysyła towar na własny koszt (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy) za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany niżej adres.

JELONEK k/Poznania
ul. Krótka 4

Towar musi spełniać następujące warunki:

 • Zwrotowi podlega wyłącznie towar w oryginalnym opakowaniu.
 • Towar nie może być uszkodzony
 • Zwracany towar nie był używany - nie nosi śladów użytkowania
 • Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości!
 • Towar należy wysłać wraz z kopią dowodu zakupu (faktura)
 • Nie należy wysyłać towaru za pobraniem. W przypadku wysłania towaru za pobraniem nie będzie on odebrany.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Przedsiębiorcy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za towar, który zaginął po drodze od Kupującego do Sprzedawcy.  Kupujący ma obowiązek zapakować towar w taki sposób, aby nie doszło do jego uszkodzenia  podczas transportu.
 • W przypadku osobistego dostarczenia towaru należy wcześniej uzgodnić termin dostarczenia.
 • W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Państwa przesyłki, sprawdzamy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością)
 • Jeżeli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru będą spełnione, na załączony numer konta dokonamy zwrot pieniędzy za towar realizujemy przelewem bankowym najpóźniej w terminie 15 dni roboczych.
 • W przypadku nie spełnienia jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków,  odstąpienie od umowy nie będzie uznane a towar zostanie wysłany z powrotem na koszt Kupującego.

 

REKLAMACJE I GWARANCJA

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w drodze „porozumienia stron“, zgodnie z obowiązującym prawem. O ewentualnych wadach towaru należy nas niezwłocznie poinformować, natychmiast po otrzymaniu przesyłki. W przeciwnym razie reklamacja nie będzie uznana.  O reklamacjach prosimy informować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: koncept@agrokoncept.com.pl lub pocztą. 

 • Reklamacje w formie telefonicznej nie będą przyjmowane – proces reklamacyjny rozpoczyna się w momencie dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby naszej firmy. Nie ponosimy odpowiedzialności za usterki, które nastąpiły z winy przewoźnika – w przypadku widocznego uszkodzenia opakowania przesyłki należy w obecności listonosza spisać protokół reklamacyjny o uszkodzonej przesyłce.

Towar objęty jest 24 miesięczną gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami (Kodeks handlowy, Kodeks cywilny). Jeżeli producent udziela gwarancji na okres dłuższy, niż 24 miesiące, obowiązuje gwarancja producenta. Wady towaru ocenia się zgodnie z  przepisami, normami i postanowieniami, które nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego użytkowania oraz uszkodzeń powstałych na skutek naturalnego zużycia produktu.

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na swój koszt na adres:

JELONEK k/Poznania
ul. Krótka 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zaoferowania Państwu naszych usług, niezbędne są konkretne dane osobowe. Szanujemy Państwa prywatność, dlatego staramy się zminimalizować ilość tych danych do niezbędnego minimum, które chronimy przed nadużyciem. Nasz sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, z ustawą o ochronie danych osobowych.


Dane dotyczące Państwa zakupów, reklamacji i innych aktywności w naszym sklepie internetowym mają również charakter poufny i podlegają takim samym zasadom bezpieczeństwa jak dane osobowe. Wszystkie dane i informacje o zakupach są chronione przed nadużyciem, nie przekazujemy ich dalej (z wyjątkiem firm spedycyjnych i organizacji płatniczych, które otrzymają niezbędne minimum informacji o kliencie, potrzebnych do realizacji konkretnego zamówienia) a służą one wyłącznie do dostarczania Państwu wysokiej jakości usług.


Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Państwa danych w celu informowania o obniżkach, nowościach i innych działaniach marketingowych. W każdej wiadomości e-mail znajduje się instrukcja postępowania w przypadku, gdy Państwo sobie tego nie życzą, co jest równoczesne z zakazaniem wykorzystywania danych w ten sposób. Mają Państwo również prawo kiedykolwiek powiadomić nas na piśmie o zmianach, dodatkowych informacjach, a także o chęci usunięcia danych osobowych.

Korzystając z naszego sklepu internetowego wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w podanym zakresie i akceptują Państwo wyżej wymienione warunki.